Telefoonnummer

+ 31 6 5853 5853

E-mail

aanvragen@woninginrichtingpeters.nl

Werktijden

Ma-vr: 8 uur - 17 uur

Het belang van goede kozijnen dient niet onderschat te worden. Ze zijn erg belangrijk voor een goed gebruik van de grondstoffen die we gebruiken voor het verwarmen van ons huis. Dit is zeker nu gezien de ontwikkelingen in Oekraïne en de daaropvolgende stijging van de prijzen van gas niet onbelangrijk.

Laten we daarom met zijn allen proberen zo zuinig mogelijk om te gaan met onze energie. Laten we proberen zo min mogelijk warmte te verspillen door slechte isolatie en dergelijke en daarom dus zorgen voor goed onderhoud van ons huis, aangezien dit nu niet alleen meer in ons eigen belang is.

Isolatie

Ramen zijn één van de zwakste plekken in de muur als het aankomt op isolatie. Daar is immers een plek van de muur die erg dun is en daardoor heb je er dus last van dat daar meer warmte ontsnapt dan op andere plekken in je muur. Door kozijnen kopen die goed isoleren kan je een deel van dat warmteverlies tegengaan en zo dus er voor zorgen dat er minder warmte ontsnapt, waardoor je dus ook minder gas nodig hebt om je huis te verwarmen, aangezien de benodigde warmte veel beter blijft hangen in je huis, wat dus in energie scheelt.

Klimaat doeleinden behalen

Naast de stijgende prijzen als gevolg van de recent uitgebroken oorlog in Oost-Europa is er ook nog het probleem van de klimaatverandering. Door het verbranden van veel fossiele brandstoffen zijn we als mensen veroorzaker van het versterkte broeikas effect en daardoor warmt de aarde op. Dit houdt in dat er allemaal gassen in de atmosfeer terecht komen waardoor de atmosfeer meer warmte vast houdt dan zou moeten en daardoor warmt de aarde al sinds het begin van de industriële revolutie langzaam maar zeker (of eigenlijk snel op dit soort schalen) op met alle gevolgen van dien.

Treffen van arme en rijke landen

Door klimaat verandering ontstaan er veel vaker extreme weersomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een toename in het aantal cyclonen die we nu al zien. Dit zorgt ervoor dat er enorme schade is in veel landen. Hoewel deze schade voor landen als de VS nog wel te overzien zijn, is dit voor veel arme landen een erg moeizame opgave, om nog niet te spreken over het financieel niet uit te drukken emotionele leed dat dit met zich mee brengt. Maar denk ook aan overstromingen zoals in Bangladesh, of de enorme hoeveelheid bosbranden.

Aanbevolen artikelen